Co je seznam uzlů?

V DOM (Document Object Model) v prohlížečích je NodeList objekt, který se skládá ze seznamu všech uzlů v dokumentu nebo všech uzlů v rámci určité vybrané sady uzlů. Seznam uzlů lze vybrat pomocí programovacího jazyka, jako je JavaScript. Například seznam uzlů lze vybrat pomocí metody getElementsByTagName () objektu dokumentu v jazyce JavaScript. Níže uvedený příklad získá kolekci všech uzlů div v dokumentu.

 var div_nodes = document.getElementsByTagName ("div"); 

Pokud jsou v dokumentu dva div prvky, NodeList (hodnota proměnné div_nodes zde) bude obsahovat dva uzly. Pokud existují tři prvky, seznam uzlů bude obsahovat tři prvky, atd.

Termíny programování