Co je to negativní?

Převod binární číslice, nebo bit, na její protější stranu. Například 1 převedená na 0 je považována za negaci . Úplná negace 8-bitového binárního čísla může vypadat podobně jako příklad uvedený níže.

Binární číslo: 01100101

Negace: 10011010

Negace může také odkazovat na akt počítače nebo počítačového hardwarového zařízení odmítnout přístup nebo proces od nastávání; také viz negate.

Binární, Hardwarové termíny, Negate