Sdílet jednotku CD-ROM v systému Windows 3.x

Ověřte ovladač MS-DOS načítání v Config.sys, máte také MSCDEX.EXE verze 2.21 nebo vyšší av řádku autoexec.bat MSCDEX končí s / s.

Pokud používáte Novell NetWare s Windows for Workgroups, také zajistit MSCDEX načítání před MSPIX.

Po provedení výše uvedených modifikací restartujte počítač a vyberte jednotku CD-ROM, pak v nabídce Správce souborů vyberte sdílení z nabídky Disk.