Co je NE (není rovno)?

Krátký pro ne rovný, ne nebo ! = Je operátor používaný v programovacích jazycích a příkazech příkazového řádku. Například v programovacích jazycích, jako je Perl, můžete napsat něco podobného příkladu níže.

 if ($ variable1 ne $ variable2) {

tisk "Oni nejsou stejní"; }

Ve výše uvedeném příkladu, pokud hodnota uložená v proměnné $ 1 není rovna $ variable2, program by vytiskl, že nejsou stejné .

Počítačové akronymy, Eq, Equal, Programovací termíny