Co je navigační panel?

Navigační panel, který byl zaveden v systému Microsoft Windows Vista, nahradil panel Místa. Nachází se na levé straně okna Průzkumník souborů, v okně Otevřít soubor nebo Uložit soubor . Navigační panel obsahuje všechny jednotky, historii, pracovní plochu a soubory ke stažení, které byly na panelu Místa. Níže je uveden příklad navigačního podokna Windows.

Ostatní programy, například Microsoft Word, obsahují navigační panel, který umožňuje uživatelům najít slova nebo jiný obsah v dokumentu. Níže je obrázek navigačního panelu v aplikaci Microsoft Word 2016.

Vyhledání a zobrazení navigačního panelu

Pokud není navigační panel v Průzkumníku souborů, okně Otevřít soubor nebo Uložit soubor zobrazen, postupujte podle následujících kroků.

  1. V horní části Průzkumníka souborů, Otevřít soubor nebo Uložit soubor klepněte na kartu Zobrazení .
  2. Na kartě Zobrazit klepněte na možnost Navigační panel .
  3. V rozevírací nabídce vyberte možnost Navigační panel. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko vedle možnosti v seznamu.
  4. Navigační panel by měl být nyní viditelný.

Chcete-li otevřít navigační panel v aplikaci Microsoft Word, můžete provést některou z následujících akcí.

  • Na kartě Domů klepněte v části Úpravy na možnost Najít .
  • Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F na klávesnici.

Panel Místa, podmínky softwaru