Co je to nativní formát souboru?

Nativní formát souboru je metoda používaná operačním systémem počítače nebo správou souborů k uspořádání dat. Například při uložení dokumentu aplikace Microsoft Word jsou data v souboru přizpůsobena a optimalizována pro čtení v aplikaci Microsoft Word. Tyto soubory mají příponu .doc nebo .docx.

Tip: Většina nativních formátů souborů uživatel rozlišuje podle přípony souboru.

Nativní formáty souborů umožňují programu rozlišit typ souboru a způsob zobrazení tohoto souboru při otevření. Pokud soubor není rozpoznán, nebude moci zobrazit soubor nebo jej nezobrazovat správně.

Soubor, Otevřít pomocí, Podmínky softwaru