Co je Nan?

Krátký pro ne číslo, v matematice a počítačové programování NaN je nedefinovaná nebo nereprezentovatelná hodnota, obzvláště ve výpočtech s plovoucí desetinnou čárkou. Například 0/0 nebo druhá odmocnina záporného čísla vrátí výsledek NaN.

V programování může NaN také dojít, pokud vaše proměnné nebo jiný vstup obsahuje jakýkoliv znak, který není číslem nebo periodou. Například pokus o provedení výpočtu na proměnné s písmeny nebo čárkami způsobí chybu NaN.

NaN příklad výstupu

V závislosti na operačním systému, programovacím jazyce nebo programu se může NaN zobrazit také jako některý z níže uvedených příkladů. Všechny tyto příklady stále znamenají, že počítač nemůže představovat hodnotu.

 • -1. # IND
 • 1. # SNAN
 • 1. # QNAN
 • nan
 • NAN
 • NaN%
 • NaNQ
 • NaNS
 • NotANumber
 • qNaN
 • sNaN

Počítačové zkratky, záporné číslo, operační systém, programovací jazyk, programovací termíny, nedefinováno