Co je moje obrázky?

Moje obrázky je složka v operačním systému Microsoft Windows, která slouží k ukládání obrazových souborů. Ve výchozím nastavení jsou při vytvoření libovolného obrázku nebo přidání do počítače se systémem Windows uloženy ve složce Obrázky.

Poznámka: V novějších verzích systému Windows se Moje obrázky nazývá Obrázky .

Jak otevřít Moje obrázky nebo Obrázky

Všechny verze systému Windows

  1. Otevřete Průzkumník
  2. V levém sloupci klepněte na položku Tento počítač nebo knihovny .
  3. Klepněte na položku Moje obrázky nebo Obrázky .

Uživatelé systému Windows 7, 8 a 10

  1. Klepněte na tlačítko Start
  2. V nabídce Start nebo na obrazovce Start zadejte obrázky do textového pole Hledat a ve výsledcích vyhledávání klikněte na možnost Obrázky .

Uživatelé systému Windows 7 a starší

  1. Klepněte na tlačítko Start
  2. V nabídce Start klepněte na položku Obrázky nebo Obrázky .

Tip: Do knihovny Obrázky můžete přidat další složky, například chcete-li mít například možnost Rodinné obrázky nebo Rodinná dovolená .

K vyhledání obrázků použijte aplikaci Windows Fotogalerie

Jeden z nejjednodušších způsobů, jak vyhledat a zobrazit obrázky v počítači, je pomocí programu Windows Fotogalerie. Ve výchozím nastavení aplikace Fotogalerie zobrazuje všechny obrázky a videa, které jsou umístěny ve složce Obrázky, a do Galerie fotografií můžete přidat další složky.

Obrázky a videa můžete vyhledávat zadáním do pole Vyhledávání v systému Windows nebo klepnutím na značky, data nebo hodnocení v navigačním podokně.

Složka, Můj počítač, Dokumenty, Podmínky operačního systému, Obrázek, Vyhledávací pole systému Windows