Co je Morseova abeceda?

Morseova abeceda je kód nejprve vyvinutý Samuelem Morseem a Alfred Vail v 1836 to používá sérii teček a pomlček reprezentovat dopisy anglické abecedy a číslice. Morseovka byla populární metodou přenosu telegramů a dalších forem komunikace před datovou (textovou) a hlasovou komunikací.

Alfanumerická tabulka konverze Morseovy abecedy

A .-H ....O - - -V ...-
B -...I ..P .- -.W.- -
C-.J .- - -Q - -X -..-
D - ..K -.-R. -.Y.- -
E.L .- ..S ...Z - - ..
F ..-.M - -T -
G - -.N -.U ..-
1 .- - - -6 -.. .-.-.- -..-
2 ..- - -7 - -..., ------? ..- - ..
3 ...- -8 - - -/ -...-! ..--.
4 ....-9 - - - -.: ---...@ ...-.-
5 .....0 - - - - -'.----.+ .-.

tečka(.) .-.-.-, - -..- -

Pomocí nástroje Konverze počítače můžete převést libovolný text do Morseovy abecedy.

Historie počítačů, SOS