Co je to metoda?

V programování je metoda funkcí, která je členem třídy / objektu (v technických termínech je vázána na tuto třídu / objekt). Metoda má přístup k proměnným a vlastnostem definovaným ve třídě / objektu a může provádět úkoly na všech instancích třídy / objektu. Níže je příklad používající JavaScript, kde je vytvořen objekt s názvem GPS, a zahrnuje metodu s názvem send_msg.

 funkce GPS (msg) {this.send_msg = function () {window.alert (msg); }} Var lost = nová GPS ("Jste ztraceni!"); lost.send_msg (); 

Metoda send_msg odešle zprávu uloženou s každou instancí objektu GPS jako vyskakovací upozornění pro uživatele při spuštění. V tomto případě, když je kód spuštěn, uživatel dostane vyskakovací zprávu, která říká "Jste ztraceni!".

Třída, objekt, pojmy programování