Co je to metacharakter?

Metaznak je znak nebo posloupnost znaků, která má zvláštní význam v počítačové aplikaci. Může být použita k reprezentaci jiné sady znaků, netisknutelného znaku nebo logické operace. V některých aplikacích je například n interpretováno jako nový řádek. (V tomto případě se zpětné lomítko používá k úniku znaku n, což znamená, že by mělo být interpretováno jako metacharakter.)

Metabary jsou často používány v regulárních výrazech. Následující příkaz Perl například používá regulární výraz k odstranění všech nových řádků z obsahu proměnné $ data .

 $ data = ~ s / \ t 

Tento příkaz říká, že "přiřadit novou hodnotu $ data, která nahrazuje jakýkoliv nový řádek v $ datech ničím."

Seznam běžných metaznaků a příklady jejich použití naleznete v rychlém odkazu pravidelných výrazů.

Znak, Escape, Meta-data, Programovací termíny, Wildcard