Co je to zpráva?

Zpráva je stručným segmentem dat o informacích distribuovaných jednomu nebo více uživatelům. Například pomocí programu IM (Instant Messenger) může uživatel distribuovat zprávy o komunikaci s ostatními uživateli.

Potvrzení, VPM, IM, internetové termíny, tělo zprávy, téma