Co je topologie sítě?

Síťové nastavení, kde je každý počítač a síťové zařízení vzájemně propojené, což umožňuje, aby většina přenosů byla distribuována, i když jedno z spojení klesá. Jedná se o topologii běžně používanou pro bezdrátové sítě. Níže je vizuální příklad jednoduchého nastavení počítače v síti pomocí topologie sítě .

Topologie sítě může být topologie s úplnou sítí nebo částečně spojená topologie sítě .

V topologii plné sítě má každý počítač v síti spojení s každým z ostatních počítačů v této síti. Počet spojení v této síti lze vypočítat pomocí následujícího vzorce ( n je počet počítačů v síti): n (n-1) / 2

V topologii částečně připojené sítě mají alespoň dva počítače v síti připojení k více dalším počítačům v této síti. Je to levný způsob implementace redundance v síti. V případě, že jeden z primárních počítačů nebo připojení v síti selže, bude zbytek sítě fungovat normálně.

Výhody topologie sítě

  • Spravuje velké množství provozu, protože data mohou přenášet současně více zařízení.
  • Selhání jednoho zařízení nezpůsobí přerušení sítě nebo přenos dat.
  • Přidání dalších zařízení nenarušuje přenos dat mezi jinými zařízeními.

Nevýhody topologie sítě

  • Náklady na implementaci jsou vyšší než jiné topologie sítě, což z ní činí méně žádoucí možnost.
  • Budování a udržování topologie je obtížné a časově náročné.
  • Možnost nadbytečných připojení je vysoká, což zvyšuje náklady a potenciál pro snížení efektivity.

  • Pomoc a podpora počítačových sítí a síťových karet.

Síťové pojmy, topologie