Co je to OpenGL polygon?

V programování počítačové grafiky je polygon OpenGL polygonální (vícestranný) tvar nakreslený pomocí Open Graphics Library (OpenGL).

Příklad polygonu OpenGL

V OpenGL je polygon vytvořen zadáním řady vrcholů. Například pomocí OpenGL a C ++ následující kód nakreslí trojúhelník:

 glBegin (GL_TRIANGLES); // Kreslení pomocí trojúhelníků glVertex3f (0.0f, 0.5f, 0.0f); Top glVertex3f (0, 5f, -0, 5f, 0, 0f); // Vpravo dole glVertex3f (-0, 5f, -0, 5f, 0, 0f); // Dolní levý glEnd (); // Dokončené kreslení trojúhelníku 

OpenGL, programovací termíny