Co je to datový vztah mnoho k mnoha?

Ve vztahu k mnoha datům mnoho uživatelů přispívá daty do síťového systému a k těmto datům je přistupováno více uživateli. Příkladem relace dat typu mnoho na mnoho je wiki, ve které více uživatelů přispívá obsahem, který čte více uživatelů.

Data, podmínky sítě