Co je MAC?

MAC může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Zkratka pro řízení přístupu k médiu nebo MAC adresu . Známý jako fyzická adresa a hardwarová adresa, jejíž číslo je jedinečně formátováno v hexadecimálním formátu a je dáno každému počítači nebo síťovému zařízení v počítačové síti. Adresy jsou obvykle přiřazeny výrobcem hardwaru a tyto ID jsou považovány za vypálené do firmwaru hardwaru síťového přístupu. Z tohoto důvodu někteří dodavatelé používají svůj vlastní specifický kód v hardwarové adrese. Níže je uveden příklad adresy MAC.

D4-BE-D9-8D-46-9A

Protože adresa MAC je jedinečná adresa, počítačová síť nebude mít stejnou adresu MAC přiřazenou více než jednomu počítači nebo síťovému zařízení.

2. Mac je také zkratka používaná pro popis Macintosh; řada osobních počítačů vytvořených společností Apple.

Apple termíny, počítačové zkratky, hardwarové termíny, hexadecimální, hostidské, síťové podmínky, fyzická adresa