Co je to RFI?

RFI může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Zkrat pro rádiové rušení, RFI je typ rušení. Další informace o tomto rušení naleznete v definici EMI.

2. Krátká žádost o informace, RFI je zkratka používaná k vyžádání dalších informací o předmětu.

Počítačové zkratky, šum, RF