Co je to HDML (Handheld Device Markup Language)?

Vytvořil Unwired Planet v roce 1997, HDML je zkratka pro Handheld Device Markup Language . HDML je jazyk, který umožňuje prezentovat textové části webových stránek na mobilních telefonech a osobních digitálních asistentech prostřednictvím bezdrátového přístupu.

Počítačové zkratky, HTML, Telefonické termíny, Programovací termíny, WAP, Web design termíny, WML