Co je složka Pošta k odeslání?

Odesílaná pošta je termín používaný k popisu umístění nebo složky, kde je e-mail uložen před odesláním. Níže je uveden seznam některých důvodů, proč je odesílaná pošta použita.

Důvody odeslání

  1. Umožňuje sestavení a uložení e-mailu, i když není připojení k Internetu. Po obnovení připojení počítače se automaticky odešlou všechny e-maily ve složce k odeslání.
  2. Poskytuje uživateli čas na kontrolu, úpravu a odstranění zpráv před jejich odesláním.
  3. Umožňuje uživateli hromadně reagovat na všechny jejich e-maily, což může pomoci zabránit přerušení.

Tip: Jakmile je e-mail odeslán, je-li ve vašem e-mailovém programu nebo službě složka Odeslaná pošta přesunuta ze složky K odeslání na položky Odeslané .

E-mail, E-mailové podmínky, Přijaté, Internetové podmínky, Schránka