Monitor má odstín jedné barvy

Dočasně odpojte monitor od zadní části počítače a zkontrolujte, zda nejsou žádné ohnuté, spálené nebo zlomené kolíky. Na obrázku je příklad toho, jak vypadá kabel VGA konektoru a připojení VGA v počítači. Váš počítač může mít tento kabel nebo kabel DVI nebo HDMI.

Pokud se zdá, že konec kabelu je v pořádku, znovu připojte kabel a ujistěte se, že je pevně připojen k zadní straně počítače. Pokud budete mít stejný problém, pokračujte ve čtení prostřednictvím dalších možností.

Monitor je špatný

Pokud jste ověřili, že kabel není vadný a je pevně připojen k zadní části počítače, je pravděpodobné, že kabel připojený k monitoru nebo skutečný monitor je špatný. Doporučuje se provést údržbu nebo zavolat k opravě prostřednictvím výrobce monitoru.

Tip: Na některých starších monitorech CRT můžete dát dobrý slap na straně monitoru, který může tento problém vyřešit, i když obvykle je to pouze dočasné.