Co je to NDAS?

NDAS, což je zkratka pro Network Direct Attached Storage, je komerční síťový úložný systém. Spojuje různá digitální paměťová média (pevné disky a flash paměti, nebo například) přes síť, obvykle Ethernet. Využívá protokol LPX (lean packet exchange) pro přenos dat po síti, což má některé výhody výkonu. Protože pakety používané v LPX komunikaci nepodporují směrování, NDAS je omezen pouze na připojení přes LAN.

Počítačové zkratky, hardwarové termíny, síť, paměťová média