Internet Explorer KERNEL32.DLL nebo GDI32.DLL na 0137: Chyba BFF3191C

Tento problém může být způsoben při počítači se systémem McAfee First Aid 97 sestavení 400. Chcete-li tento problém nebo podobné problémy vyřešit, důrazně doporučujeme získat nejnovější aktualizace od společnosti McAfee a nejnovější aktualizaci aplikace Microsoft Internet Explorer vyřešit. Tento problém.