Jak propojit obrázek s jinou stránkou v HTML

V kódu HTML webové stránky byste měli použít značku hypertextového odkazu s atributem href a také značku obrázku s atributem zdroj, pokud chcete vytvořit odkaz pomocí obrázku. Podrobný popis toho, co to vše znamená, naleznete v níže uvedeném příkladu.

Příklad kódu kódu HTML

Příklad je vysvětlen

V první řadě máte element odstavce, ve kterém je umístěn hypertextový odkaz; toto je označeno pomocí

štítek. Uvnitř tohoto prvku máte samotný odkaz, který je zabalen do značky. Tato značka umožňuje prohlížeči vědět, že vytváříte odkaz. Atribut href se používá k označení cílové webové stránky nebo webové stránky. tag se používá k přidání obrázku do odkazu a atribut src informuje prohlížeč, odkud má obrázek vytáhnout.

Výsledek příkladu kódu

V tomto příkladu se kliknutím na obrázek dostanete na domovskou stránku Počítačové naděje.