Jak opravit chybu „Příliš mnoho parametrů“

Pokud na příkazovém řádku systému Windows obdržíte chybu "Příliš mnoho parametrů", ověřte, zda je příkaz, který zadáváte, správný a zda nemáte žádné další mezery v příkazovém řádku.

Tato chyba, jak název napovídá, označuje, že v zadaném příkazu je příliš mnoho parametrů (slov nebo příkazů). Obvykle je způsoben nesprávným zadáním příkazu nebo protože jeden z názvů souborů má mezery.

Tip: Pokud váš příkaz obsahuje název souboru s mezerami, který soubor obklopuje uvozovkami. V opačném případě je název souboru v příkazu považován za další možnosti (parametry).