Jak povolit a zakázat funkci automatického formátování aplikace Microsoft Word

Chcete-li povolit nebo zakázat funkci Automatický formát a možnosti v aplikaci Microsoft Word, postupujte podle níže uvedených kroků pro verzi aplikace Microsoft Word v počítači.

Microsoft Word 2007 a novější

  1. Otevřete aplikaci Microsoft Word.
  2. Klepněte na kartu Soubor .
  3. Klikněte na odkaz Možnosti v levém navigačním panelu.
  4. V okně Možnosti aplikace Word klepněte v levém navigačním podokně na položku Kontrola pravopisu .
  5. Klepněte na tlačítko Možnosti automatických oprav .
  6. V okně Automatické opravy klepněte na kartu Automatický formát .

V této části budou uživatelé moci povolit nebo zakázat všechny funkce automatického formátování, které nechtějí používat.

Microsoft Word 2003 a dřívější

  1. Otevřete aplikaci Microsoft Word.
  2. Klepněte na tlačítko Formát a potom Automatický formát .
  3. Klepněte na tlačítko Možnosti ....

V této části budou uživatelé moci povolit nebo zakázat všechny funkce automatického formátování, které nechtějí používat.