Jak naformátuji disketu?

Chcete-li naformátovat disketu v systému Microsoft Windows, vložte prázdnou disketu nebo disketu, kterou chcete vymazat, a postupujte podle následujících kroků.

Případně můžete naformátovat disketu z příkazového řádku systému Windows podle následujících kroků.

Formátování diskety v systému MS-DOS

Chcete-li zformátovat disketu v příkazovém řádku systému MS-DOS, vložte prázdnou disketu nebo disketu, kterou chcete vymazat, a zadejte následující příkaz.

formát a:

Po stisknutí klávesy Enter se zobrazí výzva, zda chcete vymazat všechny informace na disketě. Chcete-li pokračovat, pokračujte klepnutím na tlačítko Y nebo Ano .

Potřebujete-li další informace o příkazu formátu MS-DOS nebo dostupných přepínačích formátů, viz stránku příkazu formátování.