Jak zakázat sériové číslo na procesoru Intel Pentium III +

Tato kontroverzní funkce, která se nachází na každém procesoru Intel Pentium III, je jedinečné sériové číslo, které lze použít k identifikaci počítače. Tato funkce byla navržena z bezpečnostních důvodů; např. při zadávání kreditních karet přes internet lze identifikaci ověřit pomocí tohoto jedinečného sériového čísla. Tato funkce však způsobila, že se mnoho uživatelů obávalo možnosti jedinečného sledování. Z tohoto důvodu společnost Intel dala uživateli možnost povolit nebo zakázat tuto funkci a tato funkce je ve výchozím nastavení zakázána. Pokud jste tuto funkci nepovolili, nemusíte ji vypnout.

Nové procesory Pentium III a novější

Chcete-li tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat, stáhněte si softwarovou aplikaci od společnosti Intel, která vám umožní zobrazit stav a změnit stav sériového čísla. Informace o tomto souboru naleznete v části Ke stažení nástroje.

Brzy Pentium III procesory

Protože diskuse ohledně této funkce pozdnější Intel Pentium III a pozdnější Intel procesory, které měly tuto funkci umožnily uživatelům zakázat tuto funkci přes CMOS nastavení.