Jak vytvořit šablonu v aplikaci Microsoft Outlook

Chcete-li vytvořit šablonu v aplikaci Microsoft Outlook, postupujte podle následujících kroků.

  1. Vytvořte novou poštovní zprávu a do této nové zprávy zadejte, co chcete použít jako šablonu.
  2. Po dokončení psaní zprávy klepněte na nabídku Soubor, vyberte příkaz Uložit nebo Uložit jako a zadejte název souboru. Pro možnost Uložit jako typ vyberte "Šablona aplikace Outlook (* .oft)". Pokud tuto možnost nemáte, je pravděpodobné, že nejsou nainstalovány šablony aplikace Outlook.
  3. Klepnutím na tlačítko OK uložte šablonu.
  4. Zavřete e-mail a když budete dotázáni, zda chcete e-mail uložit, klepněte na tlačítko Ne, pokud nechcete ponechat koncept zprávy.