Jak vytvořit oddíl FAT32

Chcete-li využít systém FAT32, musíte používat systém Windows 95 OSR2, Windows 98, Windows 2000, Windows XP nebo vyšší.

  • Jak určit verzi systému Windows.

Poznámka: Když vytváříte oddíl FAT32, musíte odstranit existující oddíl a pak vytvořit oddíl FAT32. Pokud nechcete smazat data na diskové oblasti, můžete existující souborový systém převést na FAT32 pomocí nástroje jako je Partition Magic. Nebo pokud používáte systém Windows 98, můžete použít nástroj pro převod umístěný pod Start, Programy, Příslušenství a poté Systémové nástroje.

Jakmile jste připraveni vytvořit oddíl, pokud oddíl již existuje, odstraňte oddíl.

Jakmile v počítači nejsou žádné diskové oddíly, ukončete program fdisk. Po návratu do příkazového řádku systému MS-DOS zadejte znovu fdisk. První obrazovka fdisk by měla vyzvat k povolení podpory velkých disků, klepnutím na tlačítko YES k tomu povolíte podporu velkých disků (FAT32). Jakmile se vrátíte do hlavního menu fdisku, vytvořte primární oddíl.