Jak vytvořit odkaz na tlačítko HTML

Pomocí níže uvedeného kódu můžete vytvořit odkaz na tlačítko. Pokud chcete, aby odkaz přecházel na jinou webovou stránku než Počítačová naděje, změňte adresu URL //www.computerhope.com/ na webovou stránku, kterou chcete otevřít.

Tip: Mezi kódy a Značky HTML.

Atribut Typ musí být nastaven na "TLAČÍTKO" pro jeho definování jako tlačítka pro kliknutí na webové stránce. Atribut Hodnota nastavuje text zobrazený na samotném tlačítku. Atribut Onclick nastavuje akci provedenou při klepnutí na tlačítko. V tomto případě chceme, aby tlačítko otevřelo stránku definovanou za kódem "window.location.href =". Adresa webové stránky musí být také obsažena v jednotlivých uvozovkách.

Příklad

Klikněte na tlačítko níže a uvidíte příklad fungování tohoto kódu.

Poznámka: Některé internetové prohlížeče, jako je například Internet Explorer, mohou blokovat výše uvedený kód od spuštění, což má za následek, že tlačítko po klepnutí nefunguje. Zpráva podobná "Internet Explorer omezila tuto webovou stránku z spuštěných skriptů nebo ovládacích prvků ActiveX" se může zobrazit v dolní nebo horní části prohlížeče, pokud je blokována. Klepnutím na tlačítko Povolit blokovaný obsah může být k dispozici. Kliknutí na toto tlačítko by mělo umožnit spuštění kódu a tlačítko pro práci na vaší webové stránce.