Obecné řešení problémů se skenerem

Pokud je skener skenerem paralelního portu, je pravděpodobné, že má na zadní straně skeneru dvě dostupná připojení. Ověřte, že kabel přicházející z počítače je připojen k počítači IN, Computer IN, počítači nebo podobnému připojení.

Zkontrolujte, zda je skener napájen

Pokud se skener nedostane k napájení, doporučujeme zkontrolovat všechna elektrická připojení skeneru. Ujistěte se, že jsou správně připojeny k zadní části počítače, ke skeneru a ke zdi. Pokud je napájecí kabel skeneru zapojen do rozbočovače nebo přepěťové ochrany, dočasně připojte skener přímo ke zdi, abyste ověřili, že tento pás nevyvolává problém.

Pokud je počítačový skener napájen, měli byste si všimnout, že vnitřní světlo se rozsvítí, když je skener poprvé přijat.

Po zkontrolování připojení, které skener stále nemá, se doporučuje obrátit se na výrobce skeneru.

Odstraňování problémů paralelního portu

Pokud máte mezi skenerem a počítačem připojeno jiné zařízení, vypněte počítač a dočasně odpojte zařízení připojená ke skeneru nebo od něj. Pokud po odpojení těchto zařízení skener funguje, je pravděpodobné, že jiné zařízení může mít problémy nebo nemusí pracovat s jinými paralelními zařízeními.

Uživatelé PC Windows ověřují, že v pozadí nejsou spuštěny žádné TSR

Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Alt + Del a ukončete úlohu aktuálně běžícího softwaru s výjimkou Průzkumníka a Systray a znovu proveďte skenování. Pokud to vyřeší váš problém, je možné, že aplikace na pozadí, jako je například virus, zabrání skenování skeneru.

Zkontrolujte režim portu LPT

Uživatelé PC zajišťují, že režim portu LPT v systému BIOS počítače je nastaven na režim EPP nebo obousměrný režim nebo zkuste střídavě přepínat mezi těmito dvěma režimy.

Aktualizujte ovladače

Ověřte, zda jsou nainstalovány nejnovější ovladače operačního systému používaného v počítači. Seznam výrobců počítačového skeneru a odkazy na stažení ovladačů naleznete na stránce s ovladači skeneru.