Ventilátor se neotáčí ve zdroji

Doporučujeme ihned vyměnit napájecí zdroj. Ventilátor umožňuje, aby se do počítače dostal proud vzduchu, který ochlazuje komponenty v počítači. Pokud není nahrazen, může způsobit další poškození počítače. Nedoporučuje se otevírat napájecí zdroj a vyměňovat ventilátor v napájecím zdroji.