Odstranění souborů rovných 0 v dávkovém souboru

Níže je uveden příklad jednoduchého příkazu, který by mohl být vložen do dávkového souboru, aby odstranil soubor "pics.txt", pokud existoval a byl roven 0. V tomto příkladu byste museli znát název souboru.

 pro / F %% A in ("pics.txt") do If %% ~ zA equ 0 del pics.txt 

Pokud hledáte všechny soubory rovné 0, můžete to provést pomocí smyčky. Následující kód je příkladem smyčky.

 FOR %% F IN (*. *) DO (IF %% ~ zF LSS 1 DEL %% F 

)

Výše uvedený příklad bude procházet všemi soubory v aktuálním adresáři a pokud je velikost souboru menší než 1, soubor odstraňte.