Vytvořit tabulku v aplikaci FrontPage

Níže jsou uvedeny kroky týkající se kopírování a vkládání textu a vzorců v tabulce aplikace Microsoft Excel.

Aplikace Microsoft Excel funguje jako většina jiných programů pro kopírování a vkládání prostého textu. Chcete-li kopírovat a vložit buňky obsahující pouze text v tabulce aplikace Excel, postupujte podle následujících kroků.

Jak kopírovat a vložit pouze hodnoty v aplikaci Excel

Pokud se zabýváte buňkami, které obsahují vzorce, ale chcete zkopírovat hodnoty vytvořené těmito vzorci, postupujte podle následujících kroků.

  1. Vyberte položku Hodnoty a klepněte na tlačítko OK.

Jak kopírovat a vkládat vzorce v aplikaci Excel

Poznámka: Většina vzorců se vytvoří pomocí relativního odkazu na buňku a při kopírování těchto vzorců se odkazy automaticky změní. Pokud nechcete, aby odkazy na buňky byly změněny, musí být vzorec absolutní odkaz na buňku.

  1. Vyberte možnost Vzorce a klepněte na tlačítko OK.