Co je Oracle Fusion?

Oracle Fusion je rodina nebo skupina softwarových aplikací vyvinutých společností Oracle. Je určen pro podniky, zpravidla středně velkých až velkých podniků z důvodu nákladů na licencování softwaru.

Podniky mohou používat jednu nebo více aplikací Oracle Fusion, protože aplikace jsou navrženy tak, aby se daly integrovat a poskytovaly vyšší efektivitu s obchodními funkcemi a operacemi.

Aplikace Oracle Fusion

Aplikace Oracle Fusion lze používat ve více oblastech podnikání, včetně následujících:

  • BPM (business process management).
  • CRM (řízení vztahů se zákazníky).
  • Finanční služby.
  • GRC (řízení, riziko a shoda).
  • HCM (management lidského kapitálu).
  • Procurement.
  • SCM (management dodavatelského řetězce).

Aplikace Oracle Fusion lze instalovat a provozovat ve firemním datovém centru nebo aplikace mohou být provozovány a provozovány v prostředí cloud computingu. K některým funkcím a možnostem aplikací Fusion lze přistupovat ze smartphonu nebo tabletu.

Společnost Oracle původně oznámila své aplikace Fusion v roce 2005, ale kvůli zpožděním v procesu vývoje byly aplikace Fusion vydány v roce 2011. Během této doby společnost Oracle získala systémy JD Edwards, PeopleSoft a Siebel Systems a začlenila některé technologie ze svých aplikačních balíčků do svých aplikací. Aplikace Fusion.

Obchodní podmínky, Cloud computing, CRM, databáze Oracle