Počítač se nevypne

Chcete-li chránit počítač před nesprávným vypnutím, když je spuštěn, tlačítko napájení nevypne počítač. Pokud je počítač zamrzlý nebo se setkává s jinými problémy a je třeba jej vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení, aniž byste jej nechali 5 až 10 sekund. Podržením tlačítka napájení můžete počítač vypnout.

Pokud počítač funguje správně a chcete počítač vypnout, přečtěte si návod, jak počítač vypnout, kde naleznete pokyny, jak vypnout všechny typy počítačů.

Tip: Pokud je počítač spuštěn, stisknutím tlačítka napájení může počítač přepnout do režimu spánku. Pokud je počítač v režimu spánku, indikátor napájení obvykle bliká a stisknutím tlačítka myši nebo klávesnice se počítač probudí.

Konečně, pokud máte přenosný počítač a podle výše uvedených kroků, nevypínejte počítač, odpojte počítač a vyjměte baterii.