Změna úrovně zabezpečení v aplikaci Microsoft Excel, Outlook, PowerPoint a Word

Chcete-li změnit zabezpečení v libovolném produktu Microsoft Office 2000, postupujte podle následujících kroků.

  1. Otevřete aplikaci Microsoft Excel, Outlook, PowerPoint nebo Word.
  2. Klikněte na Nástroje .
  3. Klikněte na položku Makra .
  4. Klepněte na položku Zabezpečení .
  5. Vyberte úroveň zabezpečení pro danou aplikaci. Je důležité si uvědomit, že změna zabezpečení v jednom z těchto programů nebude mít vliv na žádnou jinou aplikaci. Jinými slovy, pokud změníte zabezpečení aplikace Microsoft Excel z "high" na "Medium" a Microsoft Word je nastaven na "high", zůstane na "high".

Níže je uveden popis, který Microsoft poskytuje pro každou z úrovní zabezpečení.

  • Vysoká - Vysoká. Spustit lze pouze podepsaná makra z důvěryhodných zdrojů. Nepodepsaná makra jsou automaticky zakázána.
  • Střední - Střední. Můžete zvolit, zda chcete spustit potenciálně nebezpečná makra.
  • Nízká - Nízká (nedoporučuje se). Nejste chráněni před potenciálně nebezpečnými makry. Toto nastavení použijte pouze v případě, že máte nainstalovaný antivirový software nebo jste si jisti, že všechny dokumenty, které otevřete, jsou bezpečné.