Co je Sysrq?

Někdy označeny jako SysReq, SysRq je zkratka pro systémové požadavky a je klávesa, která často sdílí stejný klíč jako klávesa Print Screen na dnešní klávesnice. IBM tento klíč původně zavedla k přepínání mezi softwarovými programy bez přerušení dalšího softwaru. Dnes tento klíč již není používán, s velmi malou výjimkou některých ladicích programů. Uživatelé však mohou i nadále používat tuto klávesu pro využití funkce tiskové obrazovky.

Počítačové zkratky, klávesové termíny, PrtScrn