Co je to trasa?

Trasa může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Obecně se trasa týká cesty, kterou datový paket putuje po síti. Trasa zahrnuje každé zařízení, které zpracovává paket mezi jeho zdrojem a cílem, včetně směrovačů, přepínačů a bran firewall.

Pro zprostředkující zařízení existuje mnoho způsobů, jak se rozhodnout, která data o trase by měla mít. Pět hlavních metod směrování je unicast, vysílání, multicast, anycast a geocast.

2. Trasa je nástroj příkazového řádku, který uživateli umožňuje prohlížet a konfigurovat směrovací tabulku operačního systému.

Podmínky sítě, směrovač