Co je to fyzická jednotka?

Fyzická jednotka může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Zkráceně jako PU, fyzikální jednotka v protokolu SNA společnosti IBM, je fyzické zařízení a související síťové zdroje.

2. Pokud jde o měření, fyzická jednotka je hodnota nebo velikost, která je široce přijímána.

Počítačové akronymy, logická jednotka, termíny měření sítě, fyzikální