Co je to perzistentní paměť?

Trvalá paměť je paměť, ke které lze přistupovat i po skončení procesu, který ji vytvořil. Tato technika může používat funkce přístupu k paměti procesoru přímo nebo speciální rozhraní API, která usnadňují přístup k paměti s nízkou úrovní. Trvalé paměťové schéma bude často strukturovat data pomocí souborového systému pro přiřazení identifikátorů k informacím uloženým v RAM nebo virtuální paměti.

Počítačová věda, paměť, programovací termíny