Co je PDU (Protocol Data Unit)?

Zkratka pro datovou jednotku protokolu, PDU jsou informace doručené přes síťovou vrstvu. Aby síť pochopila, o které vrstvě se diskutuje, je předřazeno jediné písmeno k PDU.

LPDU - Komunikace pro vrstvu datového spoje.

NPDU - Komunikace pro síťovou vrstvu.

TPDU - Komunikace pro transportní vrstvu.

BPDU, zkratky počítače, podmínky sítě, OSI, SDU