Počítač se systémem Windows se spouští pouze v systému MS-DOS

Postupujte podle níže uvedených pokynů, aby počítač mohl spustit systém Windows 95 nebo Windows 98 namísto systému MS-DOS.

Řešení jeden

Typ cd \ t

Do příkazového řádku C:> zadejte příkaz edit autoexec.bat .

V adresáři autoexec.bat zadejte REM s mezerou, před následující řádky autoexec.bat. Ne všechny tyto řádky mohou být ve vašem autoexec.bat. Pokud jsou však přítomny, poznamenejte si tyto řádky (komentujte je, vypněte je bez vymazání).

 cd c: windows vyvolání c: Windows příkaz \ t 

c: win.com/wx

Po označení výše uvedených řádků klepněte na položku Soubor, Uložit a poté na příkaz Konec . Po zobrazení výzvy zadejte následující příkazy.

Do příkazového řádku zadejte příkaz edit config.sys .

Zadejte REM před následující řádky v autoexec.bat:

 dos = single 

Uložte a ukončete soubor config.sys. Jakmile se vrátíte do příkazového řádku systému MS-DOS, restartujte počítač a měli byste být schopni se vrátit do systému Windows.

Řešení dva

Z příkazového řádku MS-DOS zadejte řádky níže.

Typ cd \ t

Zadejte atribut msdos.sys -r -a -s -h

Zadejte příkaz edit msdos.sys

Vyhledejte řádek BOOTGUI = 0 a změňte řádek na BOOTGUI = 1

Poznámka: Pokud je tento řádek již roven jedné, neměňte řádek.