Co je Pane?

Část okna, která poskytuje uživateli další informace nebo rychlý přístup k funkcím běžně používaným v softwarovém programu. Podokno náhledu je dobrým příkladem podokna .

Dalším příkladem jsou panely zobrazené v Průzkumníku, jak je zobrazeno níže. V levém podokně jsou zobrazeny složky a jednotky a v pravém podokně se zobrazuje obsah vybrané složky nebo jednotky.

Průzkumník v systému Windows 2000

Podmínky softwaru, podokno úloh, okno