Nelze telnet do jiného počítače

Poznámka: Kvůli zranitelnosti zabezpečení pomocí služby telnet (telnet přenáší všechny informace v prostém textu) většina sítí neumožňuje telnet. Namísto použití telnetu zkuste použít SSH.

Chybná síťová adresa

Ověřte, zda je adresa, kterou se pokoušíte telnet, platná. Jedním ze způsobů, jak ověřit, že adresa je platná a aktivní, je ping na počítač nebo zařízení. Pokud nemůžete adresu ping ověřit, je adresa nesprávná nebo máte síťová nastavení, která vám brání dostat se na tuto adresu.

Ověřte správnost používaného portu. Ve výchozím nastavení by port telnet měl být 23. Někteří síťoví administrátoři nebo uživatelé však mohou z důvodů zabezpečení změnit port telnet na jinou adresu.

Telnet port 23 není otevřen ve vzdáleném počítači nebo zařízení

Ve výchozím nastavení mnoho operačních systémů zakáže port 23 a přístup telnet v počítači. Aby bylo možné telnet do počítače, který musí být otevřen a služba telnet musí být povolena v počítači.

Poznámka: Port 23 může být z bezpečnostních důvodů deaktivován. Telnet je nezabezpečený a předává všechny informace včetně uživatelského jména a hesla jako prostý text. Pokud je port 23 zavřený, zkuste místo protokolu Telnet použít protokol SSH.

Nastavení povolení zakazuje telnet

Ověřte, zda máte oprávnění k telnetu z počítače přes síť a do jiného počítače. Ověřte, zda mezi vámi a počítačem nebo zařízením, ke kterému se pokoušíte připojit, nebrání brány firewall, které brání získávání dat a zda je služba Telnet povolena na obou počítačích.