Co je OLE?

OLE může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Zkratka pro Object Linking a Embedding, byla vyvinuta společností Microsoft jako metoda sdílení informací mezi dvěma nebo více aplikacemi ve Windows a operačním systému Apple. Příklad použití OLE je začlenění tabulky Microsoft Excel do dokumentu aplikace Microsoft Word nebo dokumentu HTML.

2. Zkratka pro OnLine English, OLE je anglické rozhraní vyvinuté společností Artificial Intelligence Inc. používané k dotazování počítačových databází pomocí přirozené angličtiny.

3. Zkratka někdy používaná pro aplikaci Microsoft Outlook Express .

Počítačové zkratky, databázové termíny, vložený objekt, termíny OpenDoc, operační systém