Co je to NTN (Network Terminal Number)?

NTS může odkazovat na některou z následujících možností:

1. NTS (číslo síťového terminálu) je sada číslic, které tvoří úplnou adresu koncového bodu k datovému terminálu. To je jeden deset nebo jedenáct číslice čísla nalezené v CCITT (mezinárodní telegrafní a telefonní poradní výbor) X.25 14-místné adresa.

NTS má desetimístnou délku, pokud není součástí národního integrovaného formátu číslování. Když to je část národního integrovaného formátování číslování, to je jedenáct číslic v délce. V obou případech následuje DNIC (Data Network Identification Code) na 14místné adrese CCITT X.25.

2. NTS je také chat slang pro "nic".

Podmínky sítě