Sledujte kliknutí, vyskočí nebo udělá další zvuky

Je běžné, že standardní počítačové monitory CRT udělají kliknutí, pop, praskání, hučení, bzučení nebo jiné zvuky, když jsou poprvé zapnuté nebo vypnuté.

Hluk při přechodu monitoru do pohotovostního režimu

Když se monitor přepne do pohotovostního režimu nebo úsporného režimu, je to podobné jako vypnutý monitor. Je naprosto normální, aby monitor při vstupu do tohoto režimu vydával šum.

Hluk při otevírání Windows, jiném operačním systému nebo při otevírání hry

Když počítač otevře svůj operační systém (např. Microsoft Windows) nebo když spouštíte počítačovou hru, monitor může potřebovat změnit rozlišení. Při přepínání rozlišení je normální, že počítačový monitor vydává šum a bliká nebo bliká.

Hluk během normálního provozu

Pokud počítač monitoru klepne, vyskočí nebo bliká, není to normální provoz. Je velmi pravděpodobné, že monitor může selhat, nebo komponenta na monitoru již selhala a mohla by také představovat nebezpečí požáru. Důrazně doporučujeme, aby byl monitor opraven, vyměněn a zkontrolován kvalifikovaným technikem.