Co je NMU (Not Much You)?

Zkratka pro ne moc, NMU je používán v chatu a jiné textové komunikaci jako odpověď na ostatní uživatele, kteří je pozdravují, když vstupují do chatu nebo přicházejí online. Níže je uveden příklad, jak by to mohlo být použito v chatu.

Uživatel1: Co je? Uživatel2: NMU?

Uživatel1: Jen se vrátím ze školy.

Termíny chatu, NM