Co je ovládací panel sítě?

Ovládací panel sítě může odkazovat na některou z následujících možností:

1. Ovládací panel sítě obecně označuje softwarový program připojený ke skupině počítačů připojených k síti nebo síťových zařízení s možností řídit a spravovat tato síťová zařízení.

2. Pokud odkazujete na systém Microsoft Windows, ovládací panel Síť odkazuje na možnost Síť v Ovládacích panelech.

Podmínky sítě